Gửi thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ

  • Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
  • Hotline:
  • Fax: 04.3965.6121
  • Email: admin@miza.vn