Hơn 21 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Hơn 21 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Ngày đăng: 27/09/2020 - Chuyên mục: Tin chuyên ngành

~Nguồn: Truyền hình nhân dân~

Tin tức khác