THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày đăng: 09/07/2024 - Chuyên mục: Tin nội bộ

Căn cứ Văn bản số 4095/UBCK-GSĐC ngày 02/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Miza, chúng tôi trân trọng thông báo về việc Công ty cổ phần Miza chính thức trở thành công ty đại chúng như sau:

 1. Tên công tyđại chúng: Công ty Cổ phần Miza
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
 3. Điện thoại: 0243.965.6121; Fax: 0243.965.6128
 4. Website: www.miza.vn
 5. Vốn điều lệ: 999.199.000.000 đồng
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105028958 doSở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày02/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 19/12/2023
 7. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

+ Sản xuất bột giấy, giấy và bìa - Mã ngành: 1701

+ Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa - Mã ngành: 1702

 1. Ngày được chấp thuận trở thành công ty đại chúng: 02/07/2024

 

Quý cổ đông và Nhà đầu tư vui lòng xem tài liệu tại file đính kèm dưới đây:

 1. Thông báo số 080701/2024/TB-HĐQT-MZ ngày 08/07/202 của Hội đồng quản trị về việc Công ty cổ phần Miza trở thành công ty đại chúng;
 2. Văn bản số 4095/UBCK-GSĐC ngày 02/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Miza;
 3. Bản công bố thông tin về Công ty Đại chúng của Công ty cổ phần Miza.

Tin tức khác