CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2024

Ngày đăng: 05/06/2024 - Chuyên mục: Hoạt động xã hội

CÔNG TY CỔ PHẦN MIZA TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2024

Ngày 05/06/2024, nhằm đảm bảo sức khỏe cho CBCNV, đặc biệt là CNV khối trực tiếp tham gia sản xuất, Công ty cổ phần Miza đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Công ty.

Theo đó, đợt khám sức khỏe định kỳ được thực hiện với sự tham gia của tất cả các CBCNV của Công ty. Danh mục khám được thực hiện đầy đủ theo quy định về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Thông qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, CBCNV không chỉ phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, mà còn được đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ trong việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể chất.

Tin tức khác