MIZA NGHI SƠN CÙNG ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG MAI LÂM, THỊ XÃ NGHI SƠN LẬP CÁC ĐIỂM THU GOM BAO BÌ TÁI CHẾ

MIZA NGHI SƠN CÙNG ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG MAI LÂM, THỊ XÃ NGHI SƠN LẬP CÁC ĐIỂM THU GOM BAO BÌ TÁI CHẾ

Ngày đăng: 24/05/2024 - Chuyên mục: Hoạt động xã hội

Được sự cho phép của Chính quyền địa phương, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn và Đoàn Thanh niên phường Mai Lâm, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã chung tay tổ chức hoạt động thu gom bìa carton, sách vở cũ trên địa bàn Phường Mai Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động thu gom bìa carton và sách vở cũ là một trong những hoạt động nổi bật thuộc khuôn khổ của các hoạt động bảo vệ môi môi trường thường niên của Miza Nghi Sơn. Với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên Phường Mai Lâm và Miza Nghi Sơn đã thành lập 6 điểm tập trung để tiến hành thu gom bao bì carton, giấy cũ tại Phường Mai Lâm. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền về chủ đề bảo vệ môi trường sẽ được tổ chức và phổ biến tới đông đảo người dân trên địa bàn địa phương nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Số lượng giấy bìa đã thu gom sẽ trở thành đầu vào nguyên liệu để sản xuất giấy tái chế theo mô hình kinh tế tuần hoàn, giúp tiết kiệm tài nguyên môi trường và hạn chế lượng lớn rác thải.

 

Tin tức khác